FML World Go to home page Who we are My World My Career News Contact Us Login  
 

 

 

 
Promotions July 2012 Print E-mail

Our heartiest congratulations to the following senior staff, who have recently achieved their career growth with Fleet Management.

 

 

 

MASTER


  1. Abheek Kumar Das
  2. Ajit Shriram Karpate
  3. Ajit Thokchom
  4. Arun Kumar Singh
  5. Bharat Parsi Eidnani
  6. Godwin D'Souza
  7. Kedar V. Deshmukh
  8. Manmohan Jit Singh
  9. Mohammad Enayat Karim
10. Nitin Kulshrestha
11. Sanjay Kumar Yadav
12. Shashi Bhushan Sharma
13. Uttam Kumar Mishra
14. Velicherla Nagaditya Venkata Sairam
15. Vipul Kaushik
16. Yazad Adil Boomla


CHIEF ENGINEERS


  1. Abul Khaer M. Hossain
  2. Ajith Patinharapat
  3. Amit Misra
  4. Anirban Chakraborty
  5. Anton Svyatenko
  6. Ayush Dwivedi
  7. Basab Chakraborty
  8. Binod Kumar
  9. Brijesh K. Pandey
10. Dhananjay B. Sherke
11. Dharmendra Kumar
12. Jana Krishna
13. Mohammad K. Islam
14. Mohd. S. Hassan
15. Naresh J. Batra
16. Partha P. Samanta
17. Prasool Prabhakaran Valooparambil
18. Ravi S. Kaliki
19. Sagar Singh
20. Saikat K. Linkon
21. Sanjay K. Meshram
22. Satish K. Mishra
23. Sivaraj Bhagavathiappan Pillai
24. Unmesh L. Pathak
25. Vladimir Slyusarenko
26. Yogesh R. Sangekar